Informació bàsica

El TITULAR pot incloure en un fitxer les dades de caràcter personal facilitades per l’USUARI a través del lloc web www.amontserrat.com, complint amb el previst a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel què fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

La finalitat del fitxer serà que el TITULAR pugui prestar-li els seus serveis així com amb la comunicació amb l’USUARI. Aquestes dades, seran conservades mentre existeixi un interès mutu i no seran comunicades a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

L’USUARI pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, a la seu de l’empresa o bé mitjançant correu electrònic a info@amontserrat.com indicant la referència RGPD.

Informació addicional

Responsable del tractament de les seves dades

Denominació social: APARTAMENTS AGULLES DE MONTSERRAT, S.L

CIF: B-67373779

Adreça Postal: c/ Guilleumes, 1, 08691 Monistrol de Montserrat

Telf: 621275139

Correu electrònic: info@amontserrat.com

Finalitat

Gestionar l’enviament de la informació que es sol·liciti, prestar els serveis que es contractin i facilitar ofertes de productes o serveis que puguin ser del seu interès

Durada del tractament de dades

Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, es suprimiran degudament.

Legitimació

Consentiment de l’interessat

Allotjament de les dades

El lloc web objecte d’aquesta política de privacitat es troba allotjada dins de la Unió Europea i satisfà els requeriments en la normativa de privacitat en el moment de redacció d’aquesta política.

Procedència de les dades

El propi usuari mitjançant formulari de contacte inclòs en la web www.amontserrat.com, o qualsevol altra via prevista a l’efecte.

Destinataris

Les seves dades personals no es comunicaran a tercers llevat obligació legal o esser necessari per al compliment del contracte.

Drets de l’interessat

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si APARTAMENTS AGULLES MONTSERRAT, S.L estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats d’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès. APARTAMENTS AGULLES MONTSERRAT, S.L deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

Com pot exercir els seus drets l’interessat?

Mitjançant escrit adreçat APARTAMENTS AGULLES MONTSERRAT, S.L., c/ Guilleumes 1, 08691 Monistrol de Montserrat o bé al correu electrònic info@amontserrat.com, acreditant la seva identitat (fotocopia de DNI, NIE o passaport) i indicant a l’assumpte “Protecció de dades”

Quines vies de reclamació hi ha?

Els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella és mitjançant la pàgina web: www.agpd.es

Xarxes socials

APARTAMENTS AGULLES DE MONTSERRAT, S.L està present a les xarxes socials, a les persones que contactin amb l’empresa mitjançant aquests canals se’ls considerarà usuaris, aplicant-se’ls les condicions generals previstes en el present avís legal, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa que correspongui.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts així com noms, logos, marques o signes distintius i bases de dades accessibles que apareixen en el lloc web www.amontserrat.com són propietat del TITULAR i estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual del TITULAR o de tercers titulars dels mateixos.

En cap cas l’accés a les pàgines del lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

La clàusula inclou a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeos, software, textos , marques, logotips, combinacions de colors, estructura y disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i us, codi font, etc.

D’acord a la llei publicada en el RDL1/1996, de 12 d’abril, per el que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda explícitament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, total o parcial de continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials, en qualsevol tipus de suport tècnic, sense l’autorització explícita del TITULA